fbpx

Premium Nutrition

GRATIS VERZENDING boven €50 – SHOP NU
Vraag onze experTs + 31 852 129 659

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door PremiumNutrition.nl. Overal op de website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar PremiumNutrition.nl. PremiumNutrition.nl geeft toestemming voor deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers van deze website, op voorwaarde dat zij akkoord gaan met alle voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen die hierin worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, abonneert u zich op onze “Service” en bent u onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels (“Servicevoorwaarden”, U stemt ermee in gebonden te zijn aan de “Voorwaarden”). Hier wordt naar verwezen of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of contentproviders zijn. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE WEBSITE NIET TOEGANG MAKEN EN DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel zijn toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Ze bieden een online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan onze klanten kunnen verkopen.

SECTIE 1 – VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en stemt u ermee in dat wij u zullen betalen om te doen . Kosten voor het gebruik van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Bovendien mag u de Service niet gebruiken om de wetten van enig rechtsgebied te overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Verzend geen wormen, virussen of code van destructieve aard.

Elke schending of overtreding van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Service. 

SECTIE 2 – GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat Uw Inhoud (anders dan creditcardgegevens) onversleuteld kan worden verzonden, inclusief (a) verzending via verschillende netwerken; (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten; Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U mag geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of enig contact op de Service of de website waarop de Service wordt aangeboden openen, verkopen, doorverkopen of verkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, of u stemt ermee in niet te reproduceren , elke exploit reproduceren of kopiëren. .

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden. SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en vormt de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om onze website te controleren op wijzigingen.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN AAN DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service. 

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE DOOR U ZIJN GEKOCHT OF ONTVANGEN, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN OF DAT FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. 

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of hetzelfde factuur- en/of verzendadres zijn geplaatst. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van bestelling. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke bestelling te beperken of te verbieden die geacht wordt te zijn geplaatst door een dealer, wederverkoper of distributeur. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u bij ons doet. U stemt ermee in uw account en andere informatie (bijv. e-mailadres, creditcardnummer, vervaldatum, enz.) zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transactie kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WE TOEGANG TOT DE TOOLS VERLENEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Uw gebruik van optionele tools die beschikbaar zijn via de Website is geheel op eigen risico en discretie, en u dient zich vertrouwd te maken met en akkoord te gaan met de voorwaarden waaronder ze beschikbaar worden gesteld door de relevante derde partij. .

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij onderschrijven, aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees en begrijp het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. 

SECTIE 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we bepalen in onze naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd zijn met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of een derde partij misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Sectie 10 – Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via de winkel wordt ingediend, valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken. 

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Informatie op onze Site of Diensten kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). nieuws.

We verbinden ons er niet toe informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke specifieke update of updatedatum die wordt toegepast op de Service of een gerelateerde website geeft niet aan dat de informatie in de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. 

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op een manier zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

Artikel 13 – Disclaimer. Beperking van aansprakelijkheid WIJ GARANDEREN, VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE RESULTATEN DIE MET GEBRUIK VAN DE SERVICES WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN.

U stemt ermee in dat we de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. DE SERVICE EN ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SERVICE (BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VERMELD DOOR ONS BEDRIJF) WORDEN GELEVERD VOOR UW GEBRUIK OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. soort, expliciet of impliciet, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk of inclusief voorwaarden.

In geen geval zullen PremiumNutrition.nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de services of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voAor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan. 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om PremiumNutrition.nl en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen,  of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kan ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief,  maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd aan de hand van de opsteller.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op
[email protected].
Questions about the Terms of Service should be sent to us at
[email protected].

Shopping cart close